zzp psycholoog

Naast het bieden van therapie ben ik ook inzetbaar als behandelaar, psycholoog of gedragswetenschapper binnen uw zorginstelling of organisatie. Ik heb ruime werkervaring op het gebied van jeugdhulp (vrijwillig- en gedwongen kader) en binnen de 24- uurs volwassen gehandicaptenzorg en bied behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Ik ben geregistreerd master psycholoog SKJ, Psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut i.o. en in het bezit van een LOGO verklaring.

Ik hanteer een tarief van 80 euro per uur (BTW vrijgesteld). Neem vrijblijvend contact met mij op of ik iets kan betekenen voor uw organisatie en/of ik ruimte heb om uw opdracht aan te nemen.

Hieronder een overzicht van mijn gevolgde en te volgen opleidingen en trainingen, alsook van mijn vaardigheden en competenties


Gevolgde opleidingen en trainingen:

 • master psychologie aan de Universiteit Utrecht, specialisatie ontwikkelingspyschologie: problematische ontwikkeling (2000).
 • verlies- en rouwtherapie bij Sociale Academie Utrecht (2022 – 2024)
 • basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur) bij King Nascholing (2022)
 • opleiding Kind, Gezin & Rouw bij Academie Janet Schmidt (2021 – 2022)
 • hechtingspuzzel: hechtingsproblematiek oplossen bij Neufeld Institute (2022)
 • basistraining SCHIP-behandelaar bij Sociale Academie Utrecht (2022)
 • verdiepingstraining SCHIP-behandelaar bij Sociale Academie Utrecht (2022)
 • training YUCEL – methode: bouwen aan herstel door YUCELMETHODE© (2022)
 • WRITEjunior, schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten bij UvA Sinds (januari-februari 2023)
 • training werken met het zenuwstelsel: de polyvagaal theorie bij Land van Rouw (maart-april 2023)
 • basistraining EMDR Kind en Jeugd bij Psy-Zo! Onderwijs (juli-oktober 2023)
 • activerende gespreksvoering met jongeren en volwassen met een LVB bij King Nascholing (2021)
 • methodiek Een Taal Erbij bij Kontekst De Gooische Meren (2021).
 • oplossingsgerichte psychotherapie bij volwassenen, kinderen en jeugd bij King Nascholing (2019).
 • helpen werkt averechts, niets doen ook! Omgaan met borderlineproblematiek bij Benjamins en Jens (2021)
 • inleiding contextuele benadering door Leren over Leven Opleidingsinstituut Contextuele Studies (2021)
 • omgaan met agressie door De Jong Training en Advies (NIKTA gecertificeerd, 2019)
 • S.O.S. Snelle opvang bij Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking bij Training met Zorg (2018)
 • conversietraining WISC-V NL bij Pearson Academy (2018)
 • opleiding SAVE consult, melding en onderzoek en crisisinterventie bij Samen Veilig Midden-Nederland (2017)
 • omgaan met agressie en escaleren incidenten teams door Agressietraining.nl (2019)
 • veilig werken bij William Schrikker Stichting (2017)
 • op weg naar de Jeugdbescherming bij William Schrikker Stichting (2017)
 • optreden ter terechtzitting en juridische verdieping en actualiteiten bij William Schrikker Stichting (2017)
 • opleiding Vertrouwenspersoon bij Van den Boogaard Diversity Trainingen BV (2001)
 • post Hbo Studie en beroepskeuze bij Saxion Hogeschool IJsselland (2003)
 • traumaverwerking bij adolescenten bij Nederlands Instituut voor Psychologen (2001)
 • training herkennen slachtoffers seksueel geweld bij Power Trail Trainingen (2001)
 • opleiding docente zwangerschapsyoga bij Samsara Yoga Opleidingen (2005)
 • opleiding docente Samen Bevallen (2005)
 • behandeling depressie van kinderen en adolescenten bij Nederlands Instituut voor Postacademisch Onderwijs (2002)
 • vervolgmodule psychodiagnostiek baby’s en peuters bij RINO Opleidingen (2002)

Vaardigheden

 • intake- en screeningsgesprekken
 • indicatiestelling
 • ouderschapsbemiddeling / behandelaar SCHIP-aanpak
 • rouw- en verlies behandeling
 • psychosociale hulpverlening/behandeling
 • oplossingsgerichte hulpverlening/behandeling
 • contextuele/systeemgerichte hulpverlening/behandeling
 • indicaties (aanvraag en verlengingen) opmaken voor domein jeugd, Wlz en Wmo
 • behandel- en/of ondersteuningsplannen opmaken / redigeren
 • uitvoeren psychodiagnostiek
 • coaching woonbegeleiders en startende gedragswetenschappers
 • psycho-educatie (ouders en jeugdigen)
 • adviseren en begeleiden hulpverleners werkzaam binnen de 24-uurs setting of ambulante setting (domein jeugd, Wlz VG en Wlz GGZ)
 • deskundigheidbevordering
 • bereikbaarheidsdienst
 • crisismanagement

Competenties

 • goede kennis van de sociale kaart van Flevoland
 • kijkt vanuit de mens, cliënt staat centraal
 • schakel snel
 • duizendpoot
 • observeren
 • transparant werken
 • helicopterview
 • oplossingsgericht werken
 • betrokken van A-Z