traumabehandeling kinderen en jongeren

Na een schokkende ervaring of langdurig gevoel van onveiligheid kan een kind in het dagelijks leven last van een of meerdere klachten hebben. Een plotselinge dood, een verkeersongeval, aanranding, pesten zijn voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen. 

Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren. Van de volgende factoren weten we dat ze een rol spelen:

 • de aard van de gebeurtenis(sen)
 • hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
 • het temperament van het kind
 • de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
 • de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
 • de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis(sen)
 • de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan

mogelijke reacties in verschillende ontwikkelingsfasen

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden. Zie hieronder voor een overzicht van mogelijke kenmerkende reacties in verschillende ontwikkelingsfasen.

peuters en kleuters

 • cognitieve verwarring
 • angstig hechtgedrag
 • (separatie)angsten
 • regressief gedrag
 • posttraumatisch spel
 • agressief of destructief gedrag

basisschoolleeftijd

 • verminderde schoolprestaties
 • afgenomen concentratie
 • agressieve of angstige fantasieën
 • onterechte schuldgevoelens
 • bezorgdheid over veiligheid
 • bezorgdheid om anderen

pubers en adolescenten

 • problemen op school
 • schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
 • schaamte voor afhankelijkheid van ouders
 • radicale gedragsveranderingen
 • gevaarlijk gedrag
 • neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
 • toename conflicten met ouders
 • alcohol- en/of drugsmisbruik
 • destructieve en agressieve fantasieën
 • angst om controle te verliezen over deze fantasieën
 • beperkt toekomstperspectief

Er zijn diverse behandelingen die ervoor kunnen zorgen dat traumaverwerking op gang komt en de klachten afnemen. Ik bied de volgende behandelingen:

EMDR

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

WRITEjunior, schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jongeren

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Dit kan leiden tot een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang deze kinderen en adolescenten te behandelen omdat de stoornis anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kan leiden.

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven. 
Het ‘boek’ dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

WRITEjunior schrijftherapie is:

 • kortdurend
 • aangepast aan de leeftijd van elk kind
 • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
 • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
 • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie 
 • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
 • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

Tarieven

Klik hier voor meer informatie over de tarieven. Een tegemoetkoming van de zorgverzekering voor kinderen tot 18 jaar is bij veel zorgverzekeringen niet meer mogelijk. Informeer bij de zorgverzekering.

Wachttijden

Klik hier voor een overzicht van de wachttijden.

meer informatie of aanmelden?

Als je je kind wil aanmelden voor traumabehandeling of meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.