traumabehandeling

traumabehandeling volwassenen

Een schokkende gebeurtenis kan een grote impact hebben in het leven en het dagelijks functioneren.

De klachten kunnen divers van aard zijn en zich onder andere uiten in fysieke of psychische onrust, plekken vermijden en nare dromen.

Traumabehandeling kan ervoor zorgen dat de nare en/of schokkende gebeurtenis wordt verwerkt en je meer rust ervaart op alle levensgebieden.

traumabehandeling kinderen

Een schokkende of nare gebeurtenis kan ook een kind overkomen. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers.

Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

Traumabehandeling voor kinderen kan ervoor zorgen dat de traumatische gebeurtenis wordt verwerkt en het kind zich (weer) beter voelt en functioneert.