verliesbegeleiding 18+

Verlies vindt in het leven van een volwassene plaats op vele manieren. Verlies van een geliefde, verlies van ouders, gezins- of familielid, verlies van een (ongeboren) kind, ongewilde kinderloosheid, verlies door een (chronische) ziekte, verlies door een ongeluk, verlies door scheiding en/of verlies van een baan. Verlies en rouw horen bij het leven en overkomt je als volwassene zonder dat je daar grip op hebt.

Het stilstaan en het voelen van de emoties die gepaard gaan door het gemis is gezond en nodig om vorm te kunnen geven aan het nieuwe leven dat is ontstaan. Een nieuw leven waarvan het verlies een onderdeel mag zijn.

Hoe je bent opgegroeid, wat je hebt meegemaakt in je leven, hoe je omgaat met problemen, hoe je afscheid hebt moeten nemen en wie er voor je zijn, zijn van invloed op het doorlopen van de verliestaken en kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt op een of meerdere levensgebieden.

De periode van rouw die gepaard gaat door het verlies laat ons veelal letterlijk stilstaan, terwijl alles om ons heen doorgaat. De pijn van het verlies kan zwaar en een grote impact hebben en van invloed zijn op het dagelijks leven in contact met jezelf, in contact met anderen en je omgeving.

wanneer?

Soms kan het verlies zo heftig zijn dat je niet meer verder kunt of dat je vastloopt en last krijgt van allerlei lichamelijke en psychische klachten. Ook kan het verlies en de rouw die je ervaart van invloed zijn in de relaties die je met belangrijke anderen om je heen hebt en van invloed zijn op je werk en invulling van je vrije tijd.

Verdriet kan zo overweldigend zijn dat het voelt alsof je wordt overspoeld met golven en soms heb je het gevoel dat je geen regie meer hebt over je leven.  Als het te zwaar wordt en je het gevoel hebt vast te zitten en niet meer weten hoe je verder moet. Dan is dat is het moment dat je hulp in schakelt.  Sommigen mensen zoeken direct ondersteuning na een verlies en anderen komen pas jaren later.

Ieder komt met een eigen hulpvraag, jong of oud. Vanuit mijn deskundigheid is dat het vertrekpunt van de begeleiding.

werkwijze

Samen kijken wat er nodig is en wat bij jou past om verder te gaan. Tijdens de sessies is er alle ruimte om te spreken over het verlies en de rouw die je voelt en ervaart. Hierbij stilstaan, woorden geven in hetgeen je vastloopt zijn een onderdeel van de therapiesessies.

Na een vrijblijvende kennismaking, kan er een intake worden gepland, formuleren wij de hulpvraag en geven vorm aan de verdere manier van de therapiesessies. Tijdens de therapiesessies onderzoeken wij onder andere wat de oorsprong van de pijn en het verdriet is, hoe je gehecht bent, de rol van je gezin van herkomst, welke coping mechanismen je inzet en waar je behoeftes en krachten liggen. Dit doen wij in gesprekken en het werken met beeldend materiaal.

Op het verlies heb je geen invloed maar wel de manier waarop je het hanteert. Niemand kan het verlies wegnemen maar je kan wel geholpen worden er anders mee om te gaan. Op eigen kracht verder te gaan en de touwtjes weer in handen krijgen. Op weg naar een ander leven waarin je op den duur weer vreugde kan ervaren.

In een eerste kennismaking bespreken we de reden dat je hulp zoekt en kijken we of er een wederzijdse klik is. Dit is een voorwaarde om verder te kunnen. Dit gesprek is kosteloos.

In de vervolggesprekken van ongeveer 50 minuten gaan we in op hoe je leven is verlopen tot het verlies, je familie en je overlevingsmechanisme zoals je die tot dan toe hebt gebruikt.  Op basis daarvan maken we samen een inschatting over hoe veel gesprekken er nodig zijn en wat de frequentie moet zijn. Soms is dat in het begin eens per week of eens per twee weken. Doorgaans ervaren mensen na 6 tot 10 sessies vooruitgang om zelf verder te komen. Het verdriet voelt anders, lichter.  Meestal spreken we met een langere tussenpozen  af voor een afsluitend gesprek. Soms is er na langere tijd opnieuw behoefte aan een gesprek.

methoden

Ik werk met diverse methoden en technieken afhankelijk van de behoefte. Door zorgvuldig naar te kijken en te luisteren begeleid ik je op een manier die bij je past. Door je emoties beter te begrijpen leer je hier anders mee om te gaan. Ik help je om weer in beweging te komen, het verdriet aan te gaan en je weg te vinden.

Soms zal je worden gevraagd zaken bij te houden of op te schrijven. Dit als bewustwording van patronen zodat we kunnen proberen zaken om te buigen. Door het benoemen en laten benoemen zal de cliënt zelf gaan inzien hoe hij dit zelf kan doen.

tarieven

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Voor volwassenen geldt dat bij een aanvullende verzekering er aanspraak kan worden gedaan op een tegemoetkoming van de kosten bij je zorgverzekering, doordat verliesbegeleiding een vorm van psychosociale therapie is. Informeer dit vooraf bij je zorgverzekering.

In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat jouw werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoedt. Je kunt het beste met jouw werkgever en/of Arbo- arts overleggen of verliesbegeleiding tot een mogelijkheid behoort.

wachttijd

Klik hier voor een overzicht van de wachttijden.

meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie en/of vrijblijvend kennismaken, neem dan  contact met mij op.