over mij

Ik ben Miluska (1973), opgegroeid in Nieuwegein en woon ruim 13 jaar in het groene Lelystad samen met mijn man en kinderen. Ik geniet van de rust en ruimte op de plek waar wij wonen vlakbij het water en het Zuigerplasbos.

Na mijn opleiding ontwikkelingspsychologie heb ik diverse werkervaring opgedaan, onder andere binnen de jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg. Ik heb diverse opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd gericht op kind, jeugd en volwassen en mijn affiniteit ligt bij verlies, rouw en trauma.

In mijn leven tot nu toe heb ik meerdere verliezen meegemaakt. Ik ben enig kind en mijn beide ouders, die gescheiden van elkaar leefden, zijn met een paar jaar ertussen rond mijn 30ste levensjaar overleden. Mijn vader na een kort ziekbed en mijn moeder na een plots ontstaan psychiatrisch beeld en ziekbed.

De impact van deze verliezen was enorm groot. De wereld stond tegelijkertijd stil en schudde op al zijn grondvesten. De overlijdens van mijn ouders, maakten veel dingen los die zich in mijn jeugd hadden afgespeeld. De overlijdens van mijn ouders zorgden ervoor dat ‘oude’ verliezen zichtbaar werden. De berg aan pijn en verdriet die loskwam, was metershoog en er leek geen einde aan te komen. Erom heen gaan was geen optie en alleen kwam ik er niet overheen. Door ruimte te geven aan het voelen en het doorleven van alles wat er was, samen met een therapeut, lukte het mij stapje voor stapje, millimeter voor millimeter, met vallen en opstaan, steeds meer draagbaar te maken, plezier, vertrouwen en perspectief te zien in het hier en nu en de toekomst.

Als mens en therapeut luister ik graag naar je verhaal. Ik werk vanuit rust en ben betrokken bij de (hulp)vragen en de zorgen die er zijn. Ik werk vanuit het cognitief gedragstherapeutisch kader en vanuit het systemisch/contextuele gedachtengoed. Ook werk ik lichaamsgericht, beeldend en heb diverse materialen beschikbaar en sluit aan bij wat voor degene nodig en passend is.

Wie is hij of zij, waar komt hij of zij vandaan, wat heeft degene meegemaakt, wat zijn de schades en schatten in zijn of haar leven, wie staan er om hem of haar heen. Hiervoor ruimte geven en bespreekbaar maken, leidt veelal tot inzichten en onderzoek samen wat hij of zij aansluitend nodig heeft om op een andere manier stap voor stap in deze soms zo complexe wereld staande te houden en weer vat op het leven te krijgen en te houden.