klachtenregeling

klachten?

Indien u een klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij één van de klachtencommissies waarbij ik ben aangesloten.

Voordat u een klacht indient bij één van de klachtencommissies, nodig ik u uit uw klacht met mij bespreekbaar te maken. Ik sta u graag te woord en wil graag tot een oplossing komen. Als u een klacht bij mij indient, zal deze binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen en zal er binnen deze periode telefonisch contact worden opgenomen met u als melder.

geschilleninstantie alternatief therapeuten

Indien de klacht betrekking heeft op de therapie of behandeling, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de Stichting Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten. Het geschillen- en tuchtreglement kunt u hier downloaden of klik op onderstaand logo. U kunt een klacht indienen via www.gatgeschillen.nl.

stichting klachtenregeling

Indien de klacht betrekking heeft op de Jeugdwet, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot Stichting Klachtenregeling. De route voor het indienen van een klacht kunt u hier downloaden en klik op het logo van Stichting Klachtenregeling voor het klachtenreglement. U kunt een klacht indienen via www.klachtenregeling.nl.

klachtenformulier

U kunt uw klacht middels onderstaand formulier melden of via de e-mail.