traumabehandeling volwassenen

Na een schokkende ervaring kan er een psychische wond ontstaan waar men in het dagelijks leven last van heeft.  Een plotselinge dood, een ernstig verkeersongeval of een geweldsdelict zijn voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen. Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt en denkt. Ook kan je anders reageren op je omgeving. Je voelt je niet goed of je omgeving geeft aan dat je je anders gedraagt. De veranderingen bij jezelf kunnen te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. Vaak ook onverklaarbare lichamelijke klachten.

Ik bied diverse behandelingen om tot traumaverwerking te komen. Dit zijn EMDR (vanaf medio juli 2023) en lichaamsgerichte therapie.

EMDR

EMDR is de afkorting van ‘eye movement desensitization and reprocessing’. Deze behandeling helpt u bij het verwerken van een schokkende ervaring, zoals een ongeluk of seksueel geweld.  Door deze ervaring heeft u last van blijvende klachten. Bijvoorbeeld spanningen, somberheid, nachtmerries of angstwekkende beelden. Misschien heeft u ook last van andere klachten, zoals schrik- en vermijdingsreacties. Dit noemen we dan een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (ptss). EMDR heeft als doel om al dit soort klachten te verminderen.

Hoe gaat EMDR?

Tijdens de behandeling vertelt u over de herinnering aan de gebeurtenis, terwijl uw therapeut u afleidt met handbewegingen of geluiden. Dit stimuleert uw natuurlijke verwerking van de ervaring. Hierdoor verliest het zijn emotionele lading en kunt u het een plek geven. Vaak zijn enkele behandelingen voldoende. Bij een meerdere of langduriger traumatische ervaringen heeft u meestal meer behandelingen nodig.

Voor wie is het?

EMDR is bedoeld voor mensen met ptss of andere angstklachten die zijn ontstaan door een schokkende gebeurtenis. Het denken aan deze gebeurtenis roept nog steeds een emotionele reactie op. Als EMDR een geschikte behandeling voor u is, dan bespreekt uw behandelaar dit met u.

Lichaamsgerichte traumabegeleiding

Het lichaam slaat net als hoofd gebeurtenissen op en vertellen een eigen verhaal. Gebeurtenissen die ingrijpend zijn geweest, worden ook door het lichaam opgeslagen. 80% van het verhaal zit op onbewust niveau in ons lichaam en is opgeslagen in ons autonome zenuwstelsel. Een gebied waar wij ons niet bewust van zijn en op onderbewust niveau plaatsvindt. Ons autonome zenuwstelsel heeft als doel om ons te laten overleven en bij dreigend gevaar op basis van de herinneringen die het lijf heeft opgeslagen.

Ons autonome zenuwstelsel is van invloed op ons gevoel van veiligheid en door de gebeurtenissen en ervaringen die wij gedurende ons hele leven meemaken, zorgt het ervoor dat wij dagelijks afwisselen op diverse niveaus van veiligheid en onveiligheid. Het niveau van je in verbinding voelen met onszelf, met anderen en onze omgeving (veilig), het niveau van vechten of vluchten (onveilig) of het niveau bevriezen en verstarren en de controle over jezelf er niet meer is (onveilig).

Tijdens de lichaamsgerichte traumabegeleiding op basis van de polyvagaaltheorie starten wij met je verhaal en leven in kaart te brengen en de klachten die je ervaart. Wij onderzoeken samen stap voor stap welke signalen je lichaam geeft bij de verschillende niveau’s. Wat en waar voel je in je lijf als je denkt aan een moment waarin je je onveilig voelde? Wat had je nodig op dat moment? Wie of wat ontbrak er toen. Dit om ervoor te zorgen dat je je gevoelens van onveiligheid leert kennen en je handvatten ontwikkelt die je lijf en geest ondersteunt in het gevoel van veiligheid. Welke handreiking kun je doen naar jezelf en de ander om je gevoel van veiligheid te vergroten?

tarieven

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat jouw werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoedt. Je kunt het beste met jouw werkgever en/of Arbo- arts overleggen of traumabegeleiding tot een mogelijkheid behoort.

wachttijden

Klik hier voor een overzicht van de wachttijden.

meer informatie en/of aanmelden?

Als je meer informatie wenst over traumagerichte begeleiding/behandeling, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen.