traumabehandeling volwassenen

Na het meemaken van een schokkende ervaring of langdurige aanwezigheid van onveiligheid, reageert iedereen hier anders op. De een lukt om dit te verwerken en de ander kan last hebben van een diversiteit aan klachten. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt en denkt. Ook kun je anders reageren op je omgeving. Je voelt je niet goed of je omgeving geeft aan dat je je anders gedraagt.

Klachten

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis of als er sprake is van langdurig gevoel van onveiligheid. Denk aan:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • wantrouwen
 • een algeheel gevoel van onveiligheid
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onruststress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

EMDR

EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Eesensitization and Reprocessing’. Deze behandeling helpt bij het verwerken van een schokkende ervaring, zoals een ongeluk of seksueel geweld.  Door deze ervaring kun je last hebben van blijvende klachten.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Ik zal vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. De afleidende stimulus zijn het volgen van mijn vingers in combinatie met andere opdrachtjes. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Een set duurt ongeveer 30 seconden.

Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Na elke set wordt gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Werkgeheugentheorie

De Werkgeheugentheorie is de theorie over hoe EMDR werkt. Deze theorie heeft op dit moment de meeste wetenschappelijke steun. Deze theorie gaat ervan uit dat het werkgeheugen enerzijds verschillende taken tegelijk kan uitvoeren, maar tegelijkertijd een beperkte capaciteit heeft. Als het werkgeheugen tegelijk verschillende taken uitvoert (een herinnering oproepen en tegelijkertijd een werkgeheugentaak uitvoeren zoals het met de ogen volgen van een bewegend voorwerp of bewegende vingers) ontstaat er een competitie (wedstrijdje) tussen deze taken. De werkgeheugencapaciteit is te klein om beide taken goed uit te voeren. Een opvallend effect is dat de emotionele lading van de nare herinnering verloren gaat. Er blijft als het ware een ‘kale’ herinnering over, zonder emotionele lading. De herinnering is dan ‘verwerkt’.

Voor wie is het?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

EMDR kan ingezet worden voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Lichaamsgerichte behandeling

Het lichaam slaat net als het hoofd gebeurtenissen op en vertellen een eigen verhaal. Gebeurtenissen die ingrijpend zijn geweest, worden ook door het lichaam opgeslagen. 80% van het verhaal zit op onbewust niveau in ons lichaam en is opgeslagen in ons autonome zenuwstelsel. Een gebied waar wij ons niet bewust van zijn en op onderbewust niveau plaatsvindt. Ons autonome zenuwstelsel heeft als doel om ons te laten overleven en bij dreigend gevaar op basis van de herinneringen die het lijf heeft opgeslagen. 

Ons autonome zenuwstelsel is van invloed op ons gevoel van veiligheid en door de gebeurtenissen en ervaringen die wij gedurende ons hele leven meemaken, zorgt het ervoor dat wij dagelijks afwisselen op diverse niveaus van veiligheid en onveiligheid. Het niveau van je in verbinding voelen met onszelf, met anderen en onze omgeving (veilig), het niveau van vechten of vluchten (onveilig) of het niveau bevriezen en verstarren en de controle over jezelf er niet meer is (onveilig). 

Tijdens de lichaamsgerichte traumabegeleiding op basis van de polyvagaaltheorie starten wij met je verhaal en leven in kaart te brengen en de klachten die je ervaart. Wij onderzoeken samen stap voor stap welke signalen je lichaam geeft bij de verschillende niveau’s. Wat en waar voel je in je lijf als je denkt aan een moment waarin je je onveilig voelde? Wat had je nodig op dat moment? Wie of wat ontbrak er toen. Dit om ervoor te zorgen dat je je gevoelens van onveiligheid leert kennen en je handvatten ontwikkelt die je lijf en geest ondersteunt in het gevoel van veiligheid. Welke handreiking kun je doen naar jezelf en de ander om je gevoel van veiligheid te vergroten?

Tarieven

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat jouw werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoedt. Je kunt het beste met jouw werkgever en/of Arbo- arts overleggen of traumabegeleiding tot een mogelijkheid behoort.

Wachttijden

Klik hier voor een overzicht van de wachttijden.

Meer informatie en/of aanmelden?

Als je meer informatie wenst over traumagerichte begeleiding/behandeling, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen.