wie ben ik?

Ik ben Miluska (1973), opgegroeid in Nieuwegein en woon ruim 11 jaar in het groene Lelystad samen met mijn man en kinderen. Ik geniet van de rust en ruimte op de plek waar wij wonen. Na mijn studie ontwikkelingspsychologie heb ik werkervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en het bedrijfsleven. Ik heb diverse opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd gericht op kind, jeugd en volwassen en nog steeds zit ik graag in de schoolbanken.

Als therapeut luister ik graag naar het verhaal, observeer, werk vanuit rust en schakel waar nodig snel, communiceer transparant, ben als mens en hulpverlener betrokken bij de (hulp)vragen en zorgen die er zijn. Ik werk vanuit het cognitief gedragstherapeutisch kader en vanuit het systemisch/contextuele gedachtengoed. Ook werk ik graag lichaamsgericht, beeldend en heb diverse materialen beschikbaar en sluit aan bij wat voor degene nodig en passend is.

Wie is hij of zij, waar komt hij of zij vandaan, wat heeft degene meegemaakt, wat zijn de schades en schatten in zijn of haar leven, wie staan er om hem of haar heen. Hiervoor ruimte geven en bespreekbaar maken, leidt veelal tot inzichten en onderzoek samen wat hij of zij aansluitend nodig heeft om op een andere manier stap voor stap in deze soms zo complexe wereld staande te houden en weer vat op het leven te krijgen en te houden.