therapie

Ik bied diverse vormen van therapie aan kind, jeugdigen, volwassenen en gezinnen.

De therapie voor 18+ zijn bij meerdere zorgverzekeringen gedeeltelijk vergoedbaar. Zie voor meer informatie vergoeding zorgverzekering.

Vormen van individuele en gezamenlijke therapie:

Als je niet meer weet hoe je verder moet door de problemen die je ervaart.
Als het verlies en de de rouw zo
ingrijpend zijn dat je vastloopt in het vormgeven van je leven.
Als je er samen niet meer uitkomt
en elkaar dreigt te verliezen.
Ouderschapsbemiddeling bij hoog conflictscheiding.
Als het gezamenlijk ouderschap
niet meer lukt en je de focus wilt leggen op de relatie met je kind(eren).
Als je zoon of dochter vastloopt
in zijn of haar sociaal emotionele
ontwikkeling.

Na een (vrijblijvende) kennismaking, kan er worden aangeven of jij/jullie verder wenst te gaan. Wij plannen een intake, formuleren de hulpvraag en geven vorm aan de verdere manier van de therapiesessies. Tijdens de therapiesessies onderzoeken wij onder andere wat de oorsprong van de pijn en het verdriet is, hoe je gehecht bent, de rol van je gezin van herkomst, welke coping mechanismen je inzet en waar je behoeftes en krachten liggen en werk ik samen met jou/jullie aan het herstel. Door de inzet van gesprekstechnieken en het werken met beeldend materiaal kun je je gevoelens en emoties vanuit een andere dimensie zien. Dit leidt tot begrip en inzicht in jezelf en de ander.