therapie kind en jeugd

Soms loopt het even niet zo lekker met je zoon of dochter (bijvoorbeeld angst, weerstand en boosheid) en dat heeft effect op het gezin en de andere gezinsleden. Jullie hebben al gekeken naar eventuele oorzaken en oplossingen en merken dat dit niet tot een verandering leidt. Tijdens de therapie ga ik samen met jullie zoon of dochter onderzoeken wat de krachten en kwaliteiten zijn en wat er nodig is vanuit ouders en/of jullie zoon/dochter om tot herstel te komen en jullie het gezamenlijk weer aankunnen. Ik sluit aan op het niveau van het kind, zijn/haar interesses en manier van denken. Dit geldt ook voor jullie als ouders. Ik werk vanuit het contextuele en systemische gedachtengoed, de oplossingsgerichte en de cognitief gedragstherapeutische benadering.

Na een vrijblijvende kennismaking (telefonisch, videobellen of op de praktijk) is het aan jullie de keuze om een traject wel of niet aan te gaan. Willen jullie verder, plannen wij een intakegesprek en ontvangen jullie voorafgaand een intake vragenlijst. Tijdens de intake zoomen wij in op hetgeen jullie zoon/dochter vastloopt (de lasten, zoals echtscheiding of verlies en rouw) en de krachten (wat lukt en gaat goed) formuleren wij de hulpvraag en op welke manier ik de eerste sessies ga vormgeven.

Als het duidelijk is wat er speelt, stel ik het behandelplan op in afstemming met jullie zoon/dochter en ouders en is het duidelijk hoeveel tijd er nodig is. Soms kan het zijn dat een doorverwijzing passend is als blijkt dat het onduidelijk is wat de oorzaak is en er een diagnostisch onderzoek passend is. Na het doorlopen van de sessies, evalueren het verloop en stemmen wij af om nog verdere sessies in te plannen of om toe te werken aan afsluiten.

Hieronder een klein overzicht van de materialen en methodieken waar ik mee werk en opstellingen tijdens therapiesessies.