SCHIP aanpak

Voor relaties in slecht weer

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vecht / hoog conflictscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen en waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen. Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd en de verliesaspecten van de echtscheiding komen vrijwel niet in beeld, omdat boosheid hetgeen wat wordt gezien. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. 

SCHIP is het acroniem voor de 5 fases die tijdens de SCHIP aanpak worden doorlopen:
Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

Tijdens de 10 – 15 sessies gaan gaan wij terug naar het moment wat jullie samenbracht. Wij staan stil bij het moment wanneer het in de relatie ging schuiven en analyseren wij wat er verloren is gegaan tijdens de relatie. Zo ontstaat er ruimte om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren en de relatie middels een gezamenlijk bedacht idee echt af te ronden. Het gebroken hart wordt gerepareerd. Zie voor meer informatie ook www.schipaanpak.com.

Na een (vrijblijvende) kennismaking en met instemming van jullie beiden, kan de SCHIP aanpak gestart worden.