psychosociale therapie

Als volwassene ben je gevormd door het gezin waarin je bent opgegroeid en hetgeen wat in je leven hebt meegemaakt en is overkomen. Als je geboren wordt, heb jij geen invloed waar je wieg staat en hoe je ouders de zorg voor jou gaan vormgeven en hoe je je hecht. Wij groeien op en worden groter en ontwikkelen een eigen manier hoe in het leven te staan en om met grote en kleine problemen om te gaan. De ene met hulp en ondersteuning en de ander zonder, omdat die het niet wil of doordat er niemand is. Je doet wat nodig is om te kunnen blijven staan en als je er zelf of samen niet meer uitkomt, kan ondersteuning door een therapeut helpend en nodig zijn, zodat je het zelf en/of samen weer aankunt.

Moeilijkheden en problemen kunnen zich voordoen op alle levensgebieden van de mens: lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel. Deze deelgebieden zijn onderling verweven en beïnvloeden elkaar. Zo kunnen relationele problemen (denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding) leiden tot fysieke klachten (bijvoorbeeld nek- en hoofdpijn) en psychische problemen (bijvoorbeeld piekeren en gevoelens van angst).

Om met moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven om te kunnen gaan is het belangrijk dat je in contact staat met je eigen beleving en met de situatie waarin je je bevindt. Ik ga samen met jou in gesprek over hoe het contact eruit ziet met je binnen- en buitenwereld en wat is er nodig om toe te werken naar herstel.

Na een (vrijblijvende) kennismaking, kan er een intake worden gepland, formuleren wij de hulpvraag en geven vorm aan de verdere manier van de therapiesessies. Tijdens de therapiesessies onderzoeken wij onder andere wat de oorsprong van de pijn en het verdriet is, hoe je gehecht bent, de rol van je gezin van herkomst, welke coping mechanismen je inzet en waar je behoeftes en krachten liggen. Dit doen wij in gesprekken en het werken met beeldend materiaal.